Người dân cần nhanh chóng làm CCCD gắn chip trước khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực
Lượt xem: 9391
Theo Luật Cư trú năm 2020, chỉ bỏ sổ hộ khẩu giấy, chứ hoàn toàn không bỏ khái niệm hộ khẩu. Theo đó, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, cơ quan Nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử, vì các thông tin cư trú của công dân đều được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Người dân cần nhanh chóng làm CCCD trước khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực

  Theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2022.

Từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức hết hiệu lực không còn có giá trị sử dụng. Để không gặp khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, người dân cần cung cấp thông tin cá nhân để cơ quan chức năng thu thập, cập nhật vào hệ thống dữ liệu.

Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

Theo đó, khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, các thông tin cư trú của công dân được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu...

Tuy nhiên, một số trường hợp chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay chưa được cập nhật mới, chuẩn thông tin cư trú có thể do cơ quan chức năng chưa liên lạc được với người dân đi khỏi địa phương... Chính vì thế, nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31/12/2022.

Tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 quy định, những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính có thể xuất trình CCCD gắn chíp để lấy thông tin cư trú và những thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân, chính là số thẻ CCCD để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, nếu công dân đang sử dụng giấy Chứng minh nhân dân chín số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình thì sẽ khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú. Nếu công dân chưa có CCCD gắn chip, cần nhanh chóng đến cơ quan Công an làm ngay để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng.

          

Xuân Thảo