Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022
Lượt xem: 6283
Ngày 29/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cánh đồng mẫu lớn huyện Trà Cú

Theo đó, quy định giá 01 kilogam lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 5.000 đồng/kg (Năm ngàn đồng trên 01 kilogam).

UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, triển khai và theo dõi thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh./.

Kim Thái Hậu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image