Sẵn sàng các điều kiện để triển khai hóa đơn điện tử
Lượt xem: 4952
Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có Công văn số 903/CTTVI-TTHT ngày 31/3/2022 gửi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

Theo đó, thời điểm chuyển đổi từ hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC bắt đầu từ tháng 4/2022.

Phương thức chuyển đổi hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu: Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC đến địa chỉ email của từng tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan Thuế. Quý doanh nghiệp căn cứ nội dung Thông báo để thực hiện các bước đăng ký sử dụng, xử lý hóa đơn tồn,…

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC: Quý tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đang sử dụng để được hỗ trợ chuyển đổi.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy hoặc chưa sử dụng hóa đơn: Quý tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn như VNPT, VIETTEL, MISA, MOBIFONE,… để được hướng dẫn.

Mọi vướng mắc, tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có thể phản hồi qua địa chỉ email hddt.tvi@gdt.gov.vn hoặc các số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử: 0294.3866976.

Kể từ ngày 31/3/2022, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã bắt đầu tiếp nhận, xử lý  Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT) trên Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Trước đó, ngày 24/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có tỉnh Trà Vinh (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.

Thạch Kim Khánh