Thông tư số 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
Lượt xem: 4711
Ngày 03/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020.
Xem chi tiết trong file đính kèm.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image