Trà Vinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Lượt xem: 4469
Ngày 5/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Trà Vinh tuyên truyền Luật giao thông tại
Trường THCS Trần Phú, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (Ảnh: Đạt Nhân)

Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tạo điểm nhấn đầy ý nghĩa của ngày Hội pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật  trong quản lý đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững về ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; thiết thực đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu mỗi sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần quán triệt việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên hàng ngày, thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đảm bảo thiết thực và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân biết cùng hưởng ứng thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia; bám sát nhiệm vụ chính trị của của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Về hình thức tổ chức, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin truyền thông, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử, chuyên mục PBGDPL của các cơ quan, đơn vị và hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội (như Zalo, Facebook, Fanpage, youtube…); thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến hoặc trực tiếp), tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật trực tiếp, trợ giúp pháp lý; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; biên soạn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, pano, khẩu hiệu…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên, liên tục đến cuối năm, tập trung cao điểm trong 2 tháng từ tháng 10 đến hết tháng 11/2022.

Trang Thanh

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image