Trà Vinh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 6181
Các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có thể gửi ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng nhiều hình thức đến ngày 15/3/2023.

Người dân có thể đóng góp ý kiến thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Các tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng cách:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp hoặc gửi thư điện tử về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn

- Thông qua hội nghị, hội thảo do các Cơ quan nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác thực hiện.

- Thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

- Thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh tại đường link tại đây

Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo; một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP.

Phương An