Trà Vinh: Trên 92% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định
Lượt xem: 6853
Xác định việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 230 tàu cá đang hoạt động thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), trong đó 211 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS theo quy định, đạt tỷ lệ 92%.

 

Ngư dân Trà Vinh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh, tính đến cuối tháng 10/2021, tỉnh Trà Vinh có 260 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, trong đó 230 tàu hiện đang hoạt động khai thác hải sản thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định; số tàu cá ngưng hoạt động do tàu bị chìm, cháy nhưng chưa thực hiện xóa đăng ký, tài sản thế chấp bị ngân hàng thu giữ, tàu đậu bờ ngưng hoạt động đang chờ bán, sửa chữa… là 30 tàu. Đến nay đã có 211 trong tổng số 230 tàu cá hiện đang hoạt động khai thác hải sản đã thực hiện đúng quy định về lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 92%.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, phát triển nghề cá của tỉnh theo hướng bền vững, hiệu quả, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, trong thời gian qua, Sở NN&PTNT Trà Vinh đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống khai thác IUU. Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các chủ tàu, các thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam, kể cả các vùng biển chồng lấn chưa phân định được; tập trung tuyên truyền các nội dung có liên quan để các chủ tàu, thuyền trưởng nắm bắt về chủ trương chính sách của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản, cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan trong công tác thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU.

Từ nay đến cuối năm 2021, Sở NN&PTNT Trà Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chống khai thác IUU. Tăng cường thực thi pháp luật đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại các cửa biển, cảng cá chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo các hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện và ngăn chặn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là vi phạm về việc lắp đặt thiết bị VMS để đảm bảo hoàn thành mục tiêu 100% tàu có thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS trên địa bàn tỉnh thực hiện việc lắp đặt thiết bị VMS đúng quy định trước ngày 31/12/2021./.

Quang Minh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image