Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)
Lượt xem: 6783
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh vừa ban hành Công văn số 1510-CV/BTGTU, về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố; Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh chỉ đạo tố chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất nước; những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

T.H(bt)

Xem chi tiết trong file đính kèm