Ủy ban Dân tộc tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2020 tại Trà vinh
Lượt xem: 4300
Sáng ngày 06/10, tại Hội trường UBND huyện Trà Cú, Vụ Tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh, Ủy Ban nhân dân huyện Trà Cú tổ chức tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc; chính sách dân tộc; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân vùng tộc thiểu số. Đến dự có ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộc; ông Kiên Banh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh. Tham dự lớp tập huấn có 120 đại biểu của 02 huyện Châu Thành và Trà Cú là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, người có uy tín và Trưởng Ban nhân dân một số ấp, khóm trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộc và ông Kiên Banh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh triển khai quán triệt nội dung 04 chuyên đề chính gồm: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020; Kết luận số 65-KL/TW Ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc.

Được biết Trà Vinh là một trong 3 tỉnh (Lào Cai, Kiên Giang, Trà Vinh) được Ủy ban Dân tộc chọn tổ chức hội nghị tập huấn về tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và Miền núi cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, người có uy tín và cán bộ, hội viên các đoàn thể ấp khóm ở các địa phương.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đặc biệt là triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc gắn với việc đẩy mạnh nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào vùng dân tộc so với mặt bằng chung của tỉnh Trà Vinh./. 

Huỳnh Hận