Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 1443

Xem chi tiết Quyết định số:1269/QĐ-TTg

Danh mục văn bản bãi bỏ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tin khác
1 2 3 4 5  ...