Danh sách tổ chức và công chứng viên hành nghề công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 178

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Thông tin cập nhật đến ngày 08/05/2024)

STT

TÊN TỔ CHỨC

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

1

Văn phòng công chứng Trần Văn Kha

Số 56A đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Trần Thị Loan

2

Văn phòng công chứng Nguyễn Huy Cường

Số 12, đường Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Nguyễn Huy Cường

3

Văn phòng công chứng Công LýTrà Vinh

Số 02, đường Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

SĐT: 02943.765.800

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Kiều Quốc Phong

4

Văn phòng công chứng Phú Vinh

Số 149 Lê Lợi, khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

SĐT: 02943.763.979

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Lê Thị Ngọc Huệ

5

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Bình

số 135C, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Nguyễn Thanh Bình

6

Văn phòng công chứng Phùng Văn Vẹn

Số 24, đường Điện Biên Phủ, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Trưởng Văn phòng:

Phùng Văn Vẹn

7

Văn phòng công chứng Trần Văn Nhanh

Đường 2/9, khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 

SĐT: 0909 054 509

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Trần Văn Nhanh

8

Văn phòng công chứng Võ Văn Biểu

ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Trưởng Văn phòng:

Công chứng viên Võ Văn Biểu

 

Danh sách công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(thông tin cập nhật đến ngày 08/5/2024)

STT

HỌ VÀ TÊN CÔNG CHỨNG VIÊN

NƠI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CCV DO BỘ TƯ PHÁP CẤP

SỐ THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

01

 

Trần Thị Loan

Sinh ngày 13/5/1982

Văn phòng công chứng Trần Văn Kha

Quyết định số 1394/QĐ-BTP ngày 18/6/2018

Thẻ số 23/CCV

02

 

Trần Văn Kha

Sinh ngày 24/4/1984

Quyết định số 2459/QĐ-BTP ngày 01/10/2018

Thẻ số 24/CCV

03

 

Lê Thị Ngọc Huệ

Sinh ngày 13/6/1956

Văn phòng công chứng Phú Vinh

Quyết định số 1309/QĐ-BTP ngày 03/8/2011

Thẻ số 726/TP-CC

04

 

Bùi Công Kiên

Sinh ngày 21/01/1979

Quyết định số 462/QĐ-BTP ngày 13/3/2015

Thẻ số 11/CCV

05

 

Kiều Quốc Phong

Sinh ngày 24/02/1974

Văn phòng công chứng Công Lý - Trà Vinh

Quyết định số 3937/QĐ-BTP ngày 19/9/2011

Thẻ số 840/TP-CC

06

 

Phạm Trường Sang

Sinh năm 1984

Quyết định số 126/QĐ-BTP ngày 27/01/2022

Thẻ số 25/CCV

07

 

Nguyễn Thanh Bình

Sinh ngày 15/3/1954

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Bình

Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 03/6/2014

Thẻ số 03/CCV

08

 

Nguyễn Văn Biên

Sinh ngày 01/02/1978

Quyết định số 1743/QĐ-BTP ngày 25/7/2014

Thẻ số 13/CCV

09

 

Trần Văn Nhanh

Sinh ngày 26/01/1966

Văn phòng công chứng Trần Văn Nhanh

Quyết định số 2182QĐ-BTP ngày 22/9/2014

Thẻ số 14/CCV

10

 

Thạch Am

Sinh năm 1947

Quyết định số 3197/QĐ-BTP ngày 01/12/2014

Thẻ số 15/CCV

11

 

Võ Văn Biểu

Sinh năm 1984

Văn phòng công \chứng

Võ Văn Biểu

Quyết định số 468/QĐ-BTP ngày 13/3/2015

Thẻ số 19/CCV

12

 

Lê Thị Ngọt

Sinh năm 1956

Quyết định số 3095/QĐ-BTP ngày 17/11/2014

Thẻ số 20/CCV

13

 

Nguyễn Huy Cường

Sinh năm 1985

Văn phòng công chứng Nguyễn Huy Cường

Quyết định số 1501/QĐ-BTP ngày 22/9/2017

Thẻ số 21/CCV

14

 

Phạm Đẳng

Sinh ngày 03/3/1956

Quyết định số 1485/QĐ-BTP ngày 24/8/2011

Thẻ số 26/CCV

15

 

Phùng Văn Vẹn

Sinh năm 1984

Văn phòng công chứng Phùng Văn Vẹn

Số 1388/QĐ-BTP ngày 17/6/2019

Thẻ số 22/CCV

16

 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Sinh năm 1991

Số 1491/QĐ-BTP ngày 08/8/2023

Thẻ số 28/CCV


Tin khác