Trà Vinh: Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Lượt xem: 715
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 2 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025).

anh tin bai

Người dân xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè chăm sóc tuyến đường hoa (Ảnh: Minh Thùy)

Theo đó, đợt này, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Phong Thạnh và Hòa Ân (huyện Cầu Kè). Xã Thạnh Phú (huyện Cầu Kè) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025).

UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã trên và huyện Cầu Kè có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đối với các xã nông thôn mới nâng cao, cần phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đến nay, tỉnh có 8/9 huyện nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image