Huyện ủy Càng Long hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 2337
Ngày 31/5, Huyện ủy Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự hội nghị có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy; Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Nhủ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.
 

 

Chủ tọa hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết bước vào thực hiện nghị quyết đại hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức trong đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Song dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các sở, ban, ngành tỉnh. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Càng Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Càng Long đã phát huy tinh thần đoàn kết với quyết tâm chính trị cao nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, thực hiện đạt và vượt 16/26 chỉ tiêu nghị quyết, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 50% trở lên. Bên cạnh đó, huyện đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng bình quân 8,88 %; cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ giảm tỷ trọng trong nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,9 triệu đồng/người/năm, đạt 81,36 % nghị quyết tăng 16 triệu đồng so năm 2020, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng 2,13 lần so cùng kỳ; thu ngân sách tăng bình quân 13%/năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới ngày càng nâng cao toàn huyện có 7/13 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 0,70%. Các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội, người có công, chính sách dân tộc - tôn giáo được triển khai kịp thời, đầy đủ, nhất là thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 280 người. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm thực hiện. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long phải tiếp tục tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế để sớm có giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông. Đẩy mạnh phát triển, khai thác tối đa tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhất là, tập trung dồn sức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Trong công tác xây dựng đảng cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc cho nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát để quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Thay mặt Đảng bộ huyện Càng Long, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư  Huyện ủy Càng Long, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Mục tiêu trước mắt phấn đấu xây dựng huyện Càng Long đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào trước năm 2025 theo tinh thần nghị quyết đã đề ra.

Minh Hùng

 

Tin khác