Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Lượt xem: 3313

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tải về tại đây

- Gợi ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tải về tại đây

Tin khác