Tờ trình số 4130/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2017
Lượt xem: 313
Xem chi tiết tại đây: file đính kèm.