Tờ trình số 4212/TTr-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2018
Lượt xem: 284
Xem chi tiết tại đây: file đính kèm.