UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 10
Lượt xem: 9995
Chiều ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì phiên họp UBND tỉnh, sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 

 

Đại biểu dự phiên họp

Trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khả quan hơn tháng trước.

Thu ngân sách ước đạt gần 693 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu trên 13.059 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách trên 690 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng chi trên 7.069 tỷ đồng, đạt 59,8% dự toán, tăng 1,8%.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, giá các loại nông sản ổn định ở mức cao, diện tích xuống giống lúa Thu Đông cao hơn cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tương đối thuận lợi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng tăng 23,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.046 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng trên 29.208 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Sức mua hàng hóa của người dân tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng ước trên 4.789 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng gần 46.640 tỷ đồng, đạt 89% so kế hoạch, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại điện tử tiếp tục được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; thành lập mới 43 doanh nghiệp; đăng ký giao dịch qua mạng đạt gần 100% tổng số hồ sơ.

Cùng với đó, công tác giải quyết việc làm đạt kết quả cao, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100% kế hoạch. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số hạn chế: sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số diện tích lúa Thu Đông mới xuống giống và trong giai đoạn mạ; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn chậm; tai nạn giao thông trong tháng được kéo giảm so với tháng trước, nhưng lũy kế 10 tháng vẫn còn tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã cố gắng rất lớn để duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều mặt, tình hình an ninh chính trị ổn định. Đặc biệt, một số ngành, lĩnh vực đạt kết quả cao so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đạt; khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình tại các kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dõi chặt chẽ tiến độ từng dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95% trở lên kế hoạch vốn được giao năm 2023.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; quan tâm, hỗ trợ cơ sở tham gia chương trình OCOP. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Trúc Phương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image