Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 về việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 948
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2