Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bưu chính và bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 815
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2