Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1673

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 533/UBND-NN ngày 31/1/2024 gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Mộng Tuyền)

Thời gian trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là thời điểm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép lợi dụng để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Để ngăn chặn tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản trái phép theo quy định. Thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin, nắm chắc địa bàn, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán, tập kết khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường bám sát địa bàn quản lý, ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo thẩm quyền.

Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản không có đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ đúng theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ các bãi chứa bùn, không để xảy ra hoạt động khai thác trái phép các bãi chứa bùn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước theo thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, Nhân dân tham gia phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép,

Địa phương nào để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image