Tập trung quyết liệt hơn trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 1224
Sáng ngày 20/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Trà Cú, NTM nâng cao huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và các tiêu chí NTM tỉnh. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan.

Về xây dựng NTM, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 38 xã  NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu; 8/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 89%.

Đến nay, huyện Trà Cú có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Ngọc Biên và Đại An được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An đều đạt 9/9 tiêu chí, huyện đang thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ để công nhận 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định. Huyện đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM, còn lại tiêu chí 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công chưa đạt. Tổng vốn phân bổ cho Trà Cú thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM năm 2023 là trên 85 tỷ đồng.

Đối với huyện Cầu Kè, có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, có 8/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 80%. Trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Kết quả thực hiện nâng chất tiêu chí huyện NTM, Cầu Kè đã đạt 7/9 tiêu chí (còn tiêu chí về Kinh tế và Môi trường chưa đạt). Các tiêu chí huyện NTM nâng cao, huyện đã đạt 5/9 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống. Năm 2023, huyện được phân bổ trên 41 tỷ đồng để thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Huyện Tiểu Cần có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, 7/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 thị trấn của huyện đều đạt 9/9 tiêu chí với 52/52 chỉ tiêu và đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

Thực hiện nâng chất 9 tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện đã đạt 6 tiêu chí (còn lại 3 tiêu chí chưa đạt là Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường). Đồng thời, Tiều Cần đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tổng vốn năm 2023 huyện được phân bổ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM là trên 38 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các sở, ngành và địa phương cần tập trung quyết liệt và phối hợp chặt chẽ hơn để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các tiêu chí chưa đạt, thực hiện đúng tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao; phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới; rà soát các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cần có sự phân công cụ thể và chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện công việc.

Nguyên Chương