Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH giày da High Honors (ấpTràles, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)
Lượt xem: 2218
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...