Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Giáo dục Ánh Dương TV (Số 25 Trương Văn Kỉnh, khóm 1, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
Lượt xem: 2310

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...