English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, bất cập gây cản trở cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương việc áp dụng thực hiện ưu tiên tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định.Đồng thời, tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tại các địa bàn đang có dịch, tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất. Tăng cường công tác triển khai và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân để chủ động đề ra các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2021. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, linh hoạt, phù hợp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo thẩm quyền; rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ huyện Châu Thành hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng chất các xã nông thôn mới thành xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là vào mùa mưa bão sắp đến.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản... trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán được giao. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

Thực hiện đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt để đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn; tăng cường gửi, nhận, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt các thông báo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng khó khăn. Quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7).Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn.

Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021 - 2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy; duy trì thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn, bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình trung tâm phục vụ hành chính công trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực và hành động quyết liệt, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

          Cổng TTĐT tỉnh (Nguồn: Công văn số 2874/UBND-THNV)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 291
  • Hôm nay: 2612
  • Trong tuần: 293,468
  • Tất cả: 17,012,565