Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội dịp lễ Quốc khánh 2/9
Lượt xem: 15017
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày nghỉ lễ Quốc khánh.
 

 

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Phạm Hơn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự công cộng, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Công an tỉnh kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý các đối tượng khiếu kiện phức tạp,…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công trực lãnh đạo ngày nghỉ lễ theo Thông báo số 205/TB-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phải bảo đảm giải quyết được công việc đột xuất và bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và người dân triển khai chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường (cây tạp, cỏ dại, rác thải,…) đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Ngân Linh