English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5, UBND tỉnh có Công văn số 2061/UBND-THNV gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Trà Vinh (https://dichvucong.travinh.gov.vn/)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức 4 với các TTHC đủ điều kiện. Đảm bảo 80% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Rà soát, nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT.

Triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.

Kết nối toàn diện, triệt để Cổng Dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT của các cơ quan nhà nước; từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT.

P.A

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 37784
  • Trong tuần: 417,019
  • Tất cả: 29,611,830

Chung nhan Tin Nhiem Mang