English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp với quy định; lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD, cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các chi nhánh TCTD; đồng thời, phát hiện những điểm chưa phù hợp với quy định của pháp luật, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án; từ đó, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Rà soát các cơ chế, chính sách, những bất cập, mâu thuẫn giữa văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với hoạt động ngân hàng, các TCTD và xử lý nợ xấu.

Nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành của các TCTD, đặc biệt là hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu.

Quy chế nội bộ của các TCTD phải được quy định cụ thể trách nhiệm trước pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ của TCTD, đặc biệt là đối với việc phê duyệt các hợp đồng tín dụng, đầu tư có sai phạm hoặc không thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực để giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các TCTD phải công bố, công khai, minh bạch, chính xác thông tin về chiến lược kinh doanh, sở hữu, tình hình tài chính, cơ cấu quản lý, quản trị rủi ro và nâng cao trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Các TCTD chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn; hoạt động kinh doanh thận trọng, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Phát triển hệ thống thông tin quản lý nội bộ, hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của hoạt động và yêu cầu quản trị, điều hành của TCTD; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý, phân tích và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an ninh công nghệ thông tin trong các TCTD.

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với các chức danh chủ chốt; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh có trình độ, năng lực, ý thức tuân thủ pháp luật, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 846
  • Hôm nay: 27438
  • Trong tuần: 268,528
  • Tất cả: 34,048,644

Chung nhan Tin Nhiem Mang