Mừng Chôl Chnam Thmây 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm
Lượt xem: 5345
Để đồng bào Khmer trong tỉnh mừng tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác.

Một hoạt động đón tết Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại Trà Cú

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc thăm hỏi các gia đình chính sách, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu trong tỉnh,… Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và ý kiến của Ủy ban Dân tộc (nếu có), tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023 đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Chôl Chnam Thmây năm 2023.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, nội dung phong phú, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh có chương trình đặc biệt phục vụ đồng bào đón mừng Chôl Chnam Thmây.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về giữ gìn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ...; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Chôl Chnam Thmây.

Ngành điện lực bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Chôl Chnam Thmây.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cùng cấp vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ gia đình đồng bào Khmer nghèo, neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ Chôl Chnam Thmây trong 3 ngày: 14, 15, 16 tháng 4 năm 2023.

Phương An