Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả
Lượt xem: 3544
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2030/UBND-KGVX ngày 19/5/2023.

Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh tiêm vacxin Covid-19 cho người lao động (Ảnh: Tín Di)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là các nhóm có nguy cơ cao; chủ động giám sát, kiểm soát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch, bổ sung các giải pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ hè bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Tổng Biên tập Báo Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và địa phương tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về tình hình dịch bệnh Covid-19 và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân, đặc biệt tại các cơ sở y tế, chợ, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Ngân Linh