Bổ sung dự án vào Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022
Lượt xem: 9125
Quyết định về việc bổ sung dự án vào Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 kèm theo Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Xem chi tiết tại đây.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image