Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 2322
Xem chi tiết: tại đây