Làng nghề tiểu thủ công nghiệp Hưng Mỹ
Lượt xem: 12369
Làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, được công nhận theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh. Hưng Mỹ là một xã vùng sâu của huyện Châu Thành, diện tích tự nhiên 2.793,72 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.722,71 ha, chiếm 61,67%. Xã được công nhận xã làng nghề là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Hoạt động chính của làng nghề là dệt thảm, dệt chiếu, đan giỏ (chậu hoa lục bình, giỏ lát và yếm dừa) và các vật dụng trang trí khác bằng dây nhựa màu, dây nhựa 3D, dây lục bình, lác, tơ xơ dừa, tập trung nhiều nhất ở các ấp Bãi Vàng, Đại Thôn, Rạch Vồn, Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập cho rất nhiều gia đình nông dân. Cùng với sự phát triển của các làng nghề thủ công mỹ nghệ khác như làng nghề xã Định An, Đức Mỹ, Lương Hòa, …làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hưng Mỹ đã và đang làm phong phú thêm chuỗi sản phẩm thủ công truyền thống từ nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương, từng bước nâng cao tay nghề và bảo tồn, phát huy giá trị các sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh nhà. 

(Theo dulichtravinh.com.vn)