Làng nghề trồng hoa kiểng Long Bình
Lượt xem: 10267

 

Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành  Quyết định số  số 172/QĐ – UBND ngày 11/2/2011 công nhận làng nghề hoa kiểng phường 4. Từ khi được công nhận làng nghề đến nay, được sự quan tâm hỗ trợ của các Sở, ngành tỉnh, nhất là sự đầu tư hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ. Bên cạnh đó, sự chỉ đạo của UBND thành phố Trà Vinh về việc bảo tồn và phát triển Làng nghề, đầu tư các cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, vay vốn ưu đãi phục vụ cho sản xuất, sự đồng tỉnh hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân trong làng nghề đã tạo rất nhiều thuận lợi cho các hộ dân trong làng nghề về sản xuất và kinh doanh hoa kiểng.


(Theo dulichtravinh.com.vn)