TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5717/UBND-KT 18/12/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 324
Tải về 4
79/2022/TT-BTC 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
Lượt xem: 1510
Tải về 0
74/2022/TT-BTC 22/12/2022 Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
Lượt xem: 2470
Tải về 0
67/2022/TT-BTC 07/11/2022 Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 474
Tải về 0
67/2022/TT-BTC 07/11/2022 Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 457
Tải về 0
65/2022/TT-BTC 02/11/2022 Thông tư Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lượt xem: 2819
Tải về 0
2503/UBND-KGVX 06/07/2017 Triển khai thực hiên Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 346
Tải về 0