Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
Số ký hiệu văn bản 79/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm TT 79-2022 sua doi, bo sung mot so VBQPPL do BTC ban hanh.pdf
Cơ quan ban hành