Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 67/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Cao Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Thông tư 67 (2022) nghia vu thue khi DN trich lap Quy phat trien Khoa hoc.pdf
Cơ quan ban hành