Triển khai thực hiên Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 2503/UBND-KGVX
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiên Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 2503-UBND-KGVX_207.pdf
Cơ quan ban hành