TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 305
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/BC-VP 15/04/2024 Báo cáo tuần từ ngày 05/4/2024 đến ngày 11/4/2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
96/BC-UBND 15/04/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 4 năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
47/BC-VP 05/04/2024 Báo cáo tuần từ ngày 29/3/2024 đến ngày 04/4/2024
Lượt xem: 18
Tải về 1
40/BC-VP 29/03/2024 Báo cáo tuần từ ngày 22/3/2024 đến ngày 28/3/2024
Lượt xem: 28
Tải về 1
82/BC-UBND 27/03/2024 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
24/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 29
Tải về 0
80/BC-UBND 26/03/2024 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quí 1 năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 0
36/BC-VP 22/03/2024 Báo cáo tuần từ ngày 15/3/2024 đến ngày 21/3/2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
68/BC-UBND 19/03/2024 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 32
Tải về 1
67/BC-UBND 19/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 43
Tải về 0
30/BC-VP 15/03/2024 Báo cáo tuần từ ngày 08/3/2024 đến ngày 14/3/2024
Lượt xem: 27
Tải về 2
56/BC-UBND 11/03/2024 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 44
Tải về 0
23/BC-VP 08/03/2024 Báo cáo tuần từ ngày 01/3/2024 đến ngày 07/3/2024
Lượt xem: 50
Tải về 2
21/BC-VP 01/03/2024 Báo cáo tuần từ ngày 23/02/2024 đến ngày 29/02/2024
Lượt xem: 51
Tải về 1
51/BC-UBND 01/03/2024 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 50
Tải về 0
18/BC-VP 23/02/2024 Báo cáo tuần từ ngày 16/02/2024 đến ngày 22/02/2024
Lượt xem: 55
Tải về 4
15/BC-VP 13/02/2024 Báo cáo tuần từ ngày 02/02/2024 đến ngày 08/02/2024
Lượt xem: 69
Tải về 0
13/BC-VP 02/02/2024 Báo cáo tuần từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024
Lượt xem: 83
Tải về 0
12/BC-VP 26/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 19/01/2024 đến ngày 25/01/2024
Lượt xem: 98
Tải về 1
8/BC-VP 19/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024
Lượt xem: 103
Tải về 3
12345678910...