TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 337
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/BC-VP 12/07/2024 Báo cáo tuần từ ngày 05/7/2024 đến ngày 11/7/2024
Lượt xem: 20
Tải về 1
198/BC-UBND 11/07/2024 Báo cáo đề xuất điều chỉnh nội dung Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do có khác với quy hoạch ngành quốc gia
Lượt xem: 17
Tải về 3
195/BC-UBND 08/07/2024 Báo cáo kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2023 - 2024 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2024 - 2025
Lượt xem: 18
Tải về 1
111/BC-VP 05/07/2024 Báo cáo tuần từ ngày 28/6/2024 đến ngày 04/7/2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
107/BC-VP 28/06/2024 Báo cáo tuần từ ngày 21/6/2024 đến ngày 27/6/2024
Lượt xem: 26
Tải về 3
102/BC-VP 21/06/2024 Báo cáo tuần từ ngày 14/6/2024 đến ngày 20/6/2024
Lượt xem: 32
Tải về 3
179/BC-UBND 21/06/2024 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quí 2 năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về 0
178/BC-UBND 20/06/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 50
Tải về 0
174/BC-UBND 19/06/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quý II năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
171/BC-UBND 19/06/2024 Báo cáo Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về 0
95/BC-VP 14/06/2024 Báo cáo tuần từ ngày 07/6/2024 đến ngày 13/6/2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
168/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 40
Tải về 0
167/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về 0
164/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo Kết quả giám sát tài chính năm 2023 của Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh
Lượt xem: 40
Tải về 0
163/BC-UBND 12/06/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về 0
160/BC-UBND 11/06/2024 Báo cáo Về việc triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp
Lượt xem: 49
Tải về 1
86/BC-VP 07/06/2024 Báo cáo tuần từ ngày 31/5/2024 đến ngày 06/6/2024
Lượt xem: 39
Tải về 0
82/BC-VP 31/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 24/5/2024 đến ngày 30/5/2024
Lượt xem: 47
Tải về 2
153/BC-UBND 31/05/2024 Báo cáo Kết quả rà soát dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định Luật Đất đai 1993, 2003, 2013 nhưng chưa xác định giá đất để tính tiền thuê đất theo quy định
Lượt xem: 58
Tải về 0
77 /BC-VP 24/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 17/5/2024 đến ngày 23/5/2024
Lượt xem: 51
Tải về 1
12345678910...