Báo cáo tuần từ ngày 02/02/2024 đến ngày 08/02/2024
Số ký hiệu văn bản 15/BC-VP
Ngày ban hành 13/02/2024
Ngày hiệu lực 13/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 02/02/2024 đến ngày 08/02/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-06-bao-cao-tuan-638435802540054733.pdf
Cơ quan ban hành