Báo cáo tuần từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024
Số ký hiệu văn bản 13/BC-VP
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-05-bao-cao-tuan-638428249118676224.pdf
Cơ quan ban hành