TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 289
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/BC-VP 13/02/2024 Báo cáo tuần từ ngày 02/02/2024 đến ngày 08/02/2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
13/BC-VP 02/02/2024 Báo cáo tuần từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024
Lượt xem: 33
Tải về 0
12/BC-VP 26/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 19/01/2024 đến ngày 25/01/2024
Lượt xem: 56
Tải về 1
8/BC-VP 19/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 12/01/2024 đến ngày 18/01/2024
Lượt xem: 54
Tải về 3
04/BC-VP 12/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 05/01/2024 đến ngày 11/01/2024
Lượt xem: 68
Tải về 1
01/BC-VP 06/01/2024 Báo cáo tuần từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024
Lượt xem: 59
Tải về 0
154/BC-VP 29/12/2023 Báo cáo tuần từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023
Lượt xem: 1834
Tải về 1
150/BC-VP 22/12/2023 Báo cáo tuần từ ngày 15/12/2023 đến ngày 21/12/2023
Lượt xem: 2941
Tải về 3
378/BC-UBND 22/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 năm 2023
Lượt xem: 125
Tải về 1
377/BC-UBND 22/12/2023 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 154
Tải về 1
371/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023
Lượt xem: 265
Tải về 5
366/BC-UBND 18/12/2023 báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Lượt xem: 281
Tải về 7
147/BC-VP 15/12/2023 Báo cáo tuần từ ngày 08/12/2023 đến ngày 14/12/2023
Lượt xem: 114
Tải về 0
141/BC-VP 08/12/2023 Báo cáo tuần từ ngày 01/12/2023 đến ngày 07/12/2023
Lượt xem: 113
Tải về 0
133/BC-VP 01/12/2023 Báo cáo tuần từ ngày 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023
Lượt xem: 2471
Tải về 0
335/BC-UBND 29/11/2023 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024
Lượt xem: 280
Tải về 0
334/BC-UBND 28/11/2023 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 263
Tải về 1
329/BC-UBND 27/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Lượt xem: 285
Tải về 0
120/BC-VP 24/11/2023 Báo cáo tuần từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023
Lượt xem: 2983
Tải về 0
326/BC-UBND 24/11/2023 Báo cáo về việc Kết quả khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Lượt xem: 268
Tải về 1
12345678910...