TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 326
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 4
Tải về 0
167/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
164/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo Kết quả giám sát tài chính năm 2023 của Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh
Lượt xem: 4
Tải về 0
163/BC-UBND 12/06/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
160/BC-UBND 11/06/2024 Báo cáo Về việc triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp
Lượt xem: 15
Tải về 0
86/BC-VP 07/06/2024 Báo cáo tuần từ ngày 31/5/2024 đến ngày 06/6/2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
82/BC-VP 31/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 24/5/2024 đến ngày 30/5/2024
Lượt xem: 15
Tải về 2
153/BC-UBND 31/05/2024 Báo cáo Kết quả rà soát dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định Luật Đất đai 1993, 2003, 2013 nhưng chưa xác định giá đất để tính tiền thuê đất theo quy định
Lượt xem: 25
Tải về 0
77 /BC-VP 24/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 17/5/2024 đến ngày 23/5/2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
49/BC-BCĐĐA06 24/05/2024 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 0
139/BC-UBND 23/05/2024 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 39
Tải về 0
138/BC-UBND 21/05/2024 Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 31
Tải về 0
137/BC-UBND 21/05/2024 Báo cáo Sơ kết 05 năm tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
Lượt xem: 34
Tải về 0
74/BC-VP 17/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 10/5/2024 đến ngày 16/5/2024
Lượt xem: 39
Tải về 2
128/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về 0
127/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 0
129/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về 0
69/BC-VP 10/05/2024 Báo cáo tuần từ ngày 03/5/2024 đến ngày 09/5/2024
Lượt xem: 60
Tải về 0
112/BC-UBND 02/05/2024 Báo cáo tình hình trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 (từ ngày 27/4/2024 đến ngày 01/5/2024)
Lượt xem: 56
Tải về 0
58/BC-VP 23/04/2024 Báo cáo tuần từ ngày 12/4/2024 đến ngày 18/4/2024
Lượt xem: 73
Tải về 1
12345678910...