Đoàn Nghệ thuật Khmer Triều An - huyện Trà Cú
Lượt xem: 10265
Đoàn nghệ thuật Khmer Triều An – huyện Trà Cú được Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập dưới dạng thể nghiệm vào tháng 10 năm 2007. Trụ sở của Đoàn nghệ thuật Khmer Triều An –Trà Cú được đặt tại Ấp Chợ-xã Hàm Giang huyện Trà Cú.Đoàn hiện có 46 diễn viên, nhạc công chủ yếu là lực lượng  nghệ nhân, nghệ sĩ, đã từng tham gia biểu diễn thành công tại các cuộc Hội diễn  nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2007. Đoàn đã tập  dượt và đang đưa vào biểu diễn 04 kịch bản Dù-kê, Dì-kê, các tiết mục ca múa  nhạc dân tộc, trình diễn nhạc cụ dân tộc… mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù  hợp với nhu cầu thưởng thức, sở thích của quần chúng nhân dân tỉnh Trà Vinh.