Thông báo về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 02: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 05 bảng pano và Kế hoạch Tuyên truyền về biển và đại dương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 122
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...