Thông báo Về việc mời tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 375
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...