Thông báo Về việc mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 109
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...