Thông tư Về việc Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác thành phố Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 3)
Lượt xem: 108
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...