Danh sách các dự án nước ngoài chuẩn bị đầu tư
Lượt xem: 10575

 

 

 

 

 

 

 

TT

Ngày cấp phép

Số giấy phép

Tên doanh nghiệp
thành lập

Tên dự án đầu tư

Địa chỉ

Tổng vốn đầu tư
(triệu USD)

Diện tích đất
(m2)

Quốc Gia

DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

7/31/2012

582022000024

Công ty TNHH Faserkraft Việt Nam

Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch

Lô P, đường Bùi Hữu Nghĩa, Khu CN Long Đức

3.75

3,100.0

Liên Bang
Nga (Liên doanh) (75 tỷ)