Các dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai
Lượt xem: 11088

Các dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai

1. Ngoài Khu Kinh tế:


TT

Ngày cấp phép

Số giấy phép

Tên doanh nghiệp
thành lập

Tên dự án đầu tư

Địa chỉ

Tổng vốn
đầu tư
(triệu USD)

Diện tích đất
(m2)

Ghi Chú

Quốc Gia

1

7/8/2016

2127805677

Công ty TNHH MTV SungJu Vina

Nhà máy may mặc xuất khẩu

Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh

0.67

6,503.0

Đang triển khai

Hàn Quốc

2

1/4/2017

3274276588

Công ty Cổ phần Woosung International

Sản xuất hàng may mặc của Woosung Global Vina

Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

4.00

2,000.0

Đang thực hiện thủ tục

Hàn Quốc

3

9/21/2017

9.827E+09

Công ty TNHH NEW MINGDA VIỆT NAM (Sản xuất hàng may mặc)

Công ty TNHH NingBo MingDa Knitting

Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh

9.91

51,000

 Đang thực hiện thủ tục

Trung
Quốc

2. Trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp:

 

Đang triển khai

1

4/28/2014

58222000018

Công ty Cổ phần Mỹ Lan

Nhà máy sản xuất các thiết bị tự động hóa, kỹ thuật số dùng trong ngành y, dược, in ấn và bảo mật

Khu công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh

10.00

86,000.0

Đang triển khai

Canada

2

3/12/2015

582023000027

 

Công ty TNHH 01 thành viên điện gió Trà Vinh 1

Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (giai đoạn 1)

Khu Kinh tế Định An

120.00

 

Đang triển khai

Hàn Quốc

3

9/9/2015

9871567330

Công ty Janakuasa
Sdn.Bhd (Malaysia)

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2

Khu Kinh tế Định An

2,406.80

 

 Đang triển khai

Malaysia

4

4/25/2016

5411612433

Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods

Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh

KCN Long Đức

3.64

49,997.2

Đang triển khai

Canada

5

7/11/2016

8768452035

Công ty TNHH May xuất khẩu Hùng Vỹ

Nhà máy may xuất khẩu 2

KCN Long Đức

1.30

9,600

Đang triển khai

Đức

6

7/13/2016

2182400531

Choi Won Sob
Park Tae Soo

Nhà máy xay xát và sản xuất nhiên liệu tái sinh

KCN Long Đức

2.00

14,000

Đang triển khai

Hàn Quốc

7

6/9/2017

7645270836

 Công ty CP năng lượng dầu khí Châu Á

Nhà máy điện gió Duyên Hải (giai đoạn 1 48,3 MW)

Khu Kinh tế Định An

125.09

1,200,000

Đang triển khai

Hàn Quốc