Các dự án đầu tư trong nước chưa triển khai
Lượt xem: 10493

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CHƯA TRIỂN KHAI


1. Ngoài Khu Kinh tế:


TT

Ngày cấp phép

Số giấy phép

Tên doanh nghiệp thành lập

Tên dự án đầu tư

Địa chỉ

Tổng vốn đầu tư (đồng)

Diện tích đất (m2)

Hiện trạng

1

5/24/2010

58121000065

Công ty CP Dầu khí Capeco Trà Vinh

Tổng kho xăng dầu Cawaco Trà Vinh

ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, H. Trà Cú

412,508,738,000

 

Chưa triển khai


2. Trong Khu Kinh tế:

 

TT

Ngày cấp phép

Số giấy phép

Tên doanh nghiệp thành lập

Tên dự án đầu tư

Địa chỉ

Tổng vốn đầu tư (đồng)

Diện tích đất (m2)

Hiện trạng

2

3/18/2013

58221000016

Công ty TNHH 01 TV Dịch vụ Nguyễn Gia

Nhà máy sản xuất nước đá cây, đá viên tinh khiết, nước đóng chai tinh khiết

Khu Kinh tế Định An

30,000,000,000

 

Chưa triển khai

3

2/23/2016

425150140

Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Hải

Sản xuất bột cá

Ấp Cà Hom, xã Hàm Tân
(KKT Định An)

18,660,000,000

 

Chưa triển khai do thiếu nguồn nguyên liệu