Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Lượt xem: 5724
Xem chi tiết tại đây
Tin khác